"Is zandstralen niet verboden?" is een veelgestelde vraag. Het stralen met kwartzand is inderdaad al tientallen jaren verboden. De reden hiervoor is dat tijdens het stralen de zandkorrel kapot slaat op de ondergrond. Bij het kapot slaan van de zandkorrel komt kwarts vrij. Doordat er aan het kwarts haakjes zitten zal bij het inademen hiervan dit zich in de longen vastzetten. In tegenstelling tot alle andere stofvorming zijn de longen niet in staat zich te "reinigen" van kwarts. Bij grote hoeveelheden kwarts zal de longinhoud aanzienlijk verminderen. Er zijn gevallen bekend van mensen die tientallen jaren blootgestaan hebben aan kwarts en nog maar een longinhoud hebben van 60%. Dit betekent dat rennen of zware lichamelijke inspanningen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

ALTERNATIEVEN

Alternatieven voor kwartszand zijn grit of Garnet. Garnet is een massieve steenkorrel die tijdens het stralen niet kapot slaat waardoor er geen stofvorming ontstaat van het straalmiddel zelf. In het IBIX® systeem kunnen alle soorten straalmiddelen verwerkt worden. Dit geeft de mogelijkheid om ten allen tijde met behoud van de ondergrond een wettelijk toegestane straalmiddel toe te passen. 

Omhoog